Рекламни видео клипове за Караджъ Турс “Лято в Турция”

Рекламни видео клипове за Караджъ Турс “Лято в Турция”

11 сек. видео клип за Караджъ Турс
“Лято в Турция”

11 сек. видео клип за Караджъ Турс
“Лято в Турция” – версия 2

11 сек. видео клип за Караджъ Турс
“Лято в Турция” – версия 3Pin It on Pinterest