PR кампания

PR кампанията е продукт, който обединява множество задачи, с цел да създаде точно и ясно усещане за качествата, достойнствата и преимуществата на своя обект. Чрез различни подходи – статии, реклами, медийни събития, PR кампанията се опитва да даде тласък и търсене на обекта си. Всеобхватността и позволява с една стратегия и концепция да бъде постигната крайната цел, а масовия потребител да бъде щателно информиран с точно избрана информация навсякъде, където се намира. Телевизия, радио, вестници, списания, плакати, брошури… всички те са част от плана за изпълнение на добрата PR кампания.

PR

Ето какво можем да направим за вас:

Изготвянето на цялостна PR кампания обхваща:

 • Създаване на концепция за рекламната стратегия, която ще се заложи за изпълнение.
 • Медия планиране – Изготвяне на детайлни стратегии и планове за интернет присъствие във всички български онлайн медии (новинарски, женски, спортни, лайфстайл, развлечения).
 • Медийно проучване.
 • Изготвяне на PR статии за печатни и електронни издания.
 • Изработвака на рекламни видео клипове.
 • Изработка на рекламни аудио клипове.
 • Изработка на рекламни карета и банери.
 • Изготвяне на всички предпечатни материали за PR кампанията.
 • Медийно купуване.
 • Кампании в Google, YouTube, Facebook.
 • Цялостен анализ на кампаниите.

Pin It on Pinterest