в телевизия

Няма спор – днес най-популярния начин за реклама е телевизията. Тъй като се възползва от едно от основните ни сетива – “да виждаме”, тя е един от най-успешните маркетинг инструменти. Затова и възможностите за реклама в телевизията са неограничени. Една телевизионна реклама спокойно може да заложи на анимация или пък да бъде заснета с реални актьори в реална среда и да има еднакъв успех. Изборът е неограничен, а ние можем да ви предложим всеки от тях.

Телевизия

Ето какво можем да ви предложим ние за една телевизионна рекламна кампания:

  • Рекламно време в избрани от вас телевизионни канали и часови зони.
  • Медиа планиране на вашата рекламна кампания.
  • Можем да създадем рекламата за вашата кампания, ако нямате такава.
  • Проследяване на рекламната кампания.
  • Отчетност на изтеклата рекламна кампания.

Нашият съвет:

За по-голям ефект на една такава реклама, ние предлагаме да се изработят по-кратки видео клипове, които да се излъчват по-често в необходимите за целта часови пояси.

Ето списък на някои от телевизионните канали с които работим:

Pin It on Pinterest